logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
domov » URN:NBN:SI:DOC-F777CB69
Metapodatkovni zapis
Naslov:Heterobiografija, hipokritika in etika avtorske odgovornosti
Heterobiography, hypocriticism and the ethics of authorial responsibility
Avtor(ji):Boldrini, Lucia (avtor)
Jezik:angleški
slovenski
Vir:Primerjalna književnost
Leto:2009
Številčenje:letnik 32, številka posebna številka
Vsebina:avtobiografska literatura  avtor  avtorska odgovornost  avtorstvo  De Man, Paul  heterobiografija  literarna teorija  smrt avtorja  
Založnik:Slovensko društvo za primerjalno književnost
Izvor:Slovensko društvo za primerjalno književnost
Abstrakt
Abstrakt
Arguing that "heterobiography" (fictional autobiographies of historical individuals) places the subject at the centre of complex relationships between the historical, the fictional, the critical, the legal and the ethical, this article discusses some of the crucial questions that these texts raise.
Z utemeljitvami, zakaj "heterobiografija" (fiktivne avtobiografije zgodovinskih oseb) umešča subjekt v središče kompleksnih razmerij med kategorijami zgodovinskega, fikcijskega, kritiškega, pravnega in etičnega, članek obravnava nekatera ključna vprašanja, ki jih odpirajo tovrstna besedila.
URN:URN:NBN:SI:DOC-F777CB69
COBISSID:40011874
 
Citiranje
Boldrini, Lucia (2009). Heterobiografija, hipokritika in etika avtorske odgovornosti. Primerjalna književnost, letnik 32, številka posebna številka, str. 85-95, 249-259. URN:NBN:SI:DOC-F777CB69 from http://www.dlib.si

Boldrini, Lucia. "Heterobiografija, hipokritika in etika avtorske odgovornosti." Primerjalna književnost letnik 32. številka posebna številka (2009) str. 85-95, 249-259.
<http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-F777CB69>
 
Označevalci (tagi)
 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2014    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh